Systemskap

Systemskap med 10 innredningsvarianter og 5 ulike farger på dørfrontene gjør Grande systemskap anvendelig både i skoler, kontor og andre steder hvor det er behov for god oppbevaringsplass.

Møbelfaktaserifikat for Systemskap finner du her.