Mobilhotell

Grande mobilhotell er et populært produkt som tas i bruk på stadig flere skoler. Erfaringene er udelt positive, og tilbakemeldingene går på at det er svært positivt for læringsmiljøet og det sosiale fellesskapet mellom elevene. Grande mobilhotell er testet etter gjeldende standarder, og godkjent av Møbelfakta.

Last ned Møbelfaktasertifikat her