Mobilhotell

Populært produkt for oppbevaring av mobiltelefoner i skoletida.