• grande miljo temp

Vi bryr oss om miljøet

Grande har helse, miljø og sikkerhet høyt på dagsorden. Allerede i 1998 ble det første styringsdokumentet for bedriftens miljøarbeid laget. Her foretas årlige revisjoner som følges opp av bedriftens ansatte. Dette omfatter alt fra valg av råvarer, produksjonsprosesser og avfallshåndtering mm. Vi er medlem av grønt punkt, og i 2009 ble bedriften som den første i Rauma kommune sertifisert som miljøfyrtårn. Sertifiseringen ble fornyet i 2012 og 2015.

Miljø

Som ansvarlig bedrift og en av de ledende platemøbelprodusenter til offentlig sektor i Norge har vi et ansvar for å være bevisst i vår miljøpolitikk.

Informasjon

Miljøfyrtårnsertifikat

Grønt_Punkt_medlemsbevis