Partner garderobe-/boksskap

Skap med lys grå skrog og dører i lys grå eller semistandard farge. Finnes med en, to eller fem dører i høyden som standard. Lås med ulike nummer. Kan også leveres med hengelåsvrider og/eller merkeplate. Husk å oppgi dette ved bestilling.