Slik jobber vi med Åpenhetsloven

Slik jobber vi med Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og har til hensikt å redusere risiko for brudd på menneskerettigheter og sikre anstendig arbeidsforhold i egen virksomhet, i verdikjeden og hos samarbeidspartnere. Videre skal loven sikre tilgang på informasjon. Alle virksomheter som omfattes av loven er pålagt å utføre aktsomhets­vurdering, og å redegjøre for disse årlig.

Åpenhetsloven er et viktig verktøy for å sikre sosial bærekraft og favner om FNs bærekraftsmål nummer 8 og 12.

FNs bærekraftsmål nr. 8 omhandler «anstendig arbeid 

og økonomisk vekst». Omtrent halvparten av verdens befolkning tjener så dårlig at de ikke kan leve av lønnen sin. Å skape økonomisk vekst og nye arbeidsplasser gjennom anstendig arbeid er en forutsetning for bærekraftig utvikling. FNs bærekraftsmål nr. 12 handler om å «sikre forbruk og produksjon». Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser.

Loven har til hensikt å;

 • Øke bedriftens ansvar og forståelse for risiko.
 • Sikre menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold i hele verdikjeden.
 • Integrere sosiale aspekter i strategien.
 • De grunnleggende menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold omfatter mellom annet:
 • Slavearbeid / tvangsarbeid
 • Fagorganisering og kollektive forhandlinger
 • Barnearbeid
 • Diskriminering
 • Brutal behandling
 • HMS
 • Lønn
 • Arbeidstid
 • Regulære ansettelser
 • Bo- og sanitærforhold
 • Urfolks rettigheter
 • Involvering av lokalsamfunn

Grandes jobb med åpenhet og fokus på bærekraft startet for mange år siden og som våre etiske retnings­linjer beskriver så skal vi fremstå som en tro­verdig og kvalitetsbevisst produsent og leverandør av møbler og innredninger. Vi skal drive vår forretningsmessige virksomhet basert på åpen og ærlig konkurranse på grunnlag av en høy etisk standard.

Den siste tiden har vi systematisert informasjonen ytterligere, for å gjøre den enda mer tilgjengelig og tydeligere implementert i våre rutiner. I forbindelse med integrering av krav iht åpenhetsloven har vi:

 • Gjennomført en nøye evaluering av vår «Code of Conduct» og våre retningslinjer for etisk handel. 
 • Vi har samlet disse to dokumentene til et felles dokument som skal brukes overfor ansatte, kunder, leverandører og forretningsforbindelser.
 • Vi har hentet ut leverandørliste over alle vi har transaksjoner hos de siste 12 mnd. Denne listen har vi brukt for kartlegging av leverandørene. Vi har listet opp hvor leverandøren har forretnings­adresse,  hvor de har operasjoner, hvilke produkter vi kjøper, om de er omfattet av åpenhets­loven og gjort en risikovurdering av hver enkelt leverandør.
 • Vi har gjennom risikovurderingen på overordnet nivå valgt å legge fokus på de største leverandørene og satt en grense på de vi handler for mer enn 500 000 kr i året hos. Bakgrunnen for dette er at disse leverandørene utgjør 70–75% av innkjøpene i Grande. Vi har i gjennomgått leverandørlisten i sin helhet og ikke funnet grunn til å gå detalj på noen av de resterende leverandørene på nåværende tidspunkt.
 • Vi har definert og revidert rutinene våre i forhold til valg av nye leverandører, og lagt ansvaret ut over i organisasjonen hos alle innkjøpere. Alle inn­kjøpere er informert om Åpenhetsloven og de reviderte rutinene.
 • Aktsomhetsvurderinger er innført som en løpende prosess i hele vår virksomhet. Gjennom prosessen forsøker vi å identifisere, unngå/forebygge, redusere og redegjøre for negative effekter på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som skjer i vår leverandørkjede eller hos våre samarbeidspartnere.
 • Revidering av redegjørelsen er lagt inn i styrets årshjul.

Nettsiden benytter informasjonskapsler for å analysere trafikk og forbedre brukeropplevelsen.

Les personvernerklæringen vår

Ok